Ga naar de inhoud

Extra veiligheidsmaatregelen

Vanaf vrijdag 9 oktober 2020 moeten alle cafetaria’s sluiten om 23u! Dat wil zeggen dat er geen drank meer geserveerd mag worden en alle aangeboden drankjes op dat moment moeten “opgedronken” zijn. In de speelzaal mag de competitie echter gewoon nog steeds verder gezet worden. Het is daarom ook aangewezen om aan te geven aan de eigen leden dat ze best een eigen drankfles meebrengen, want na 23 uur kan je dus geen drank meer aankopen/bestellen/verkopen in de cafetaria.

Clubs die hun cafetaria ook gebruiken als “zitplaats” voor de niet-spelende spelers op dat moment: indien mogelijk voorzie ruimte in de speelzaal. Indien dit ook totaal onmogelijk is, dan kan uiteraard wel gebruik gemaakt worden van zitplaatsen in de cafetaria, maar dan blijft de bar dus verplicht gesloten. De cafetaria mag dus ook wel nog steeds als “doorsluisluik” gebruikt worden tussen de ingang van de zaal en de ingang van de speelruimte. En ook het verwerken van de uitslagen kan nog steeds probleemloos verlopen. Drank serveren na 23 uur is dus verboden en is op zich de enigste wijziging voor onze clubs, in vergelijking met de voorgaande weken. Dat houdt dan ook in dat vanaf 23 uur het mondmasker enkel en alleen nog uit mag in de speelruimte, en dus verplicht aan te doen is van zodra iemand zich niet in speelruimte bevindt.

https://vttl.be/corona