Ga naar de inhoud

Opstart competitie

Het bestuur van de VTTL is samen gekomen om de opstart van de competitie te bespreken gezien de huidige omstandigheden. Na analyse van alle aspecten verbonden aan deze heropstart werden meerdere opties besproken. Het bestuur heeft uiteindelijk beslist dat de beste oplossing is om de interclub 2020-2021 te laten doorgaan zoals gepland. Uiteraard blijven we de situatie van dichtbij opvolgen.

De competitie zal dus zoals voorzien van start gaan in week 36 (07-09-2020 / 12-09-2020)

Voor meer info, lees zeker de richtlijnen na op de website van VTTL.